Nicaragua: Verzorgingstehuis – Sociedad San Vincente de Paul

Sociedad San Vicente de Paul ( Asilo de Anceanos) it katholieke verzorgingscentrum voor ouderen in León, wordt volledig gerund door nonnen. Er wordt opvang geboden aan 70 hulpbehoevenden. Het verzorgingscentrum biedt niet specifiek hulp aan ouderen maar ook mensen die in hun leven aan hun lot zijn over gelaten en geen familie meer hebben en dakloos zijn verblijven in het verzorgingstehuis. In principe streeft het centrum er wel naar om alleen personen die ouder zijn dan 65 jaar te huisvesten, maar steeds als er een hulp behoevende op de deur klopt, kunnen de nonnen het niet over hun hart verkrijgen om deze persoon de toegang te weigeren op basis van afwijkende leeftijd.