Nicaragua: Speciaal Onderwijs – Los Pipitos

Los Pipitos Los Pipitos is een opvangcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, zoals blind, doof, spasme of kinderen in een rolstoel. In heel Nicaragua bestaan in totaal 80 instellingen zoals "los Pipitos". Het zijn onafhankelijke instellingen die geen steun ontvangen van de overheid en ze zijn doorgaans de enige instellingen waar ouders met gehandicapte kinderen terecht kunnen.