Nicaragua: Sfeerimpressie

Nicaragua werd in 1502 bezocht door Christoffel Columbus en werd in 1522 veroverd door de Spanjaarden. Na eerst korte tijd bij Mexico gehoord te hebben werd het in 1823 onafhankelijk als deel van de Verenigde Staten van Centraal-Amerika. Deze federatie viel in 1838 uiteen en Nicaragua werd een onafhankelijke republiek. De negentiende eeuw werd gekenmerkt door een strijd tussen conservatieven en liberalen terwijl ook de Amerikaanse avonturier William Walker een tijdje president is geweest. De situatie stabiliseerde toen in 1893 de liberaal José Santos Zelaya president werd. Deze werd in 1909 omver geworpen door Mexico en de Verenigde Staten, en het land werd bezet door de V.S. In 1933 verlieten de Amerikanen het land weer. Na het vertrek van de Amerikanen kwam Anastasio Somoza Garcia als sterke man naar voren. De familie Somoza wist het land decennialang te regeren. De Somoza's waren uitermate corrupt en dictatoriaal. In 1979 werden ze omver geworpen door de Sandinisten, een socialistische guerrillabeweging. Zij vormden een Comité van Nationale Wederopbouw dat het land regeerde tot de Sandinist Daniel Ortega in 1985 president werd. De Verenigde Staten waren bang dat het communisme zich via Nicaragua over Amerika zou verspreiden en leverde steun aan de contra's, die een terreurcampagne voerden tegen de Sandinisten. In 1990 verloor Ortega de verkiezingen aan de Violeta Barrios de Chamorro en de Sandinisten moesten het veld ruimen.